Schatting

We verschaffen u een realistische schatting van uw goed op basis van de huidige markt. Op die manier kent u de waarde die u kunt verwachten wanneer u eventueel de verkoop van het goed aan ons toevertrouwt.

Publiciteit

Zodra een opdracht is ondertekend, zetten we uw goed in de belangrijkste publiciteitsmedia en op de meest bezochte websites van de markt.

Verkoop- of huurovereenkomsten

Bij de verwezenlijking van een verkoop of huur stellen we u al dan niet exclusieve makelaarsovereenkomsten voor, van een duur overeenkomstig de wet van 14.07.1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Deze makelaarsovereenkomsten binden ons cliënteel gedurende slechts korte tijd en zijn verbreekbaar met een opzegtermijn van 7 dagen vóór het einde van de duur van de overeenkomst.

Bij verkoop

Na een potentiele koper te hebben geselectioneerd, maken wij het door ons samengestelde dossier over aan de notaris van uw keuze om over te gaan tot het opmaken van een onderhandse verkoopovereenkomst.

Bij verhuur

Na een betrouwbare huurder te hebben gevonden, stellen wij een compleet dossier samen welke de volgende elementen bevat : opstellen huurovereenkomst,laten vestigen van de huurwaarborg, organiseren van de plaatsbeschrijving,nazicht van het verzekeringscontract,overzetten van de tellers der nutsvoorzienigheden, registreren van de huurovereenkomst met de plaatsbeschrijving.

Verkopen, verhuren of in beheer geven in alle vertrouwen?

Bezoek

Met sleutel of op afspraak bezoeken we het goed overdag, in het weekend en op elk uur van de dag. 7 dagen op 7 kunt u terecht bij ons team.

Geen kosten

Als ons agentschap geen resultaat bereikt, worden u geen dossierkosten of andere kosten aangerekend.

Vastgoedbeheer

Dankzij onze technische, financiële en juridische kennis kunnen we u op een doeltreffende manier ondersteunen en bijstaan.